Government Jobs

भारतीय अन्न महामंडळात (FCI) मध्ये वॉचमन पदाच्या २१७ जागा

Food Corporation of India (FCI) Recruitment 2017 For 217 Watchman posts.

भारतीय अन्न महामंडळात (FCI) मध्ये वॉचमन पदाच्या २१७ जागा.

एकूण पदसंख्या : २१७

पदाचे नाव : वॉचमन/ Watchman

शैक्षिणिक पात्रता : ८ वी पास.

वयोमर्यादा : १८ ते २५ वर्ष (दिनांक : ०१ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी)

पगार : ८१००/- ते १८०७०/- रु.

अर्ज फी : ३००/- रुपये.

अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक : १४ नोव्हेंबर २०१७.

जाहिरात पहा.

Translate »