Government Jobs Maharashtra

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई येथे कार्यक्रम सहाय्यक पदाच्या ४१ जागा

National Health Mission Mumbai Recruitment 2017 For 41 Program Assistant Posts.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई येथे कार्यक्रम सहाय्यक पदाच्या ४१ जागा

एकूण पदसंख्या : ४१

पदाचे नाव : कार्यक्रम सहाय्यक

पात्रता :
१. कोणत्याही शाखेतील पदवी,
२. मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि व इंग्रजी टंकलेखन ३० श.प्र.मि
३. MSCIT किंवा CCC

पगार : ९६००/- प्रतिमाह

इच्छुक व पात्र उमेदवार ए-४ आकाराच्या कोऱ्या कागदावर अर्ज पाठवू शकता

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता :
आयुक्तआरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन. तिसरा मजला, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल कंम्पाउंड, पी.डिमेलो रोड, मुंबई ४०० ००१

अर्ज पाठविण्याची अंतिम दिनांक : २० सप्टेंबर २०१७.

जाहिरात पहा.

Translate »