Maharashtra

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी येथे प्रशिक्षक पदाची जागा

Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration Walk in interview for Visiting Gymkhana Instructor Post

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी येथे प्रशिक्षक पदाची जागा

यशदा संस्थेतील प्रशिक्षणार्थी/ अधिकारी- कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांना व्यायामशाळा प्रशिक्षण देण्यासाठी करार तत्वावर ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी खालील पद भरावयाचे आहे.

एकूण पदसंख्या : ०१

पदाचे नाव : मानसेवी व्यायामशाळा प्रशिक्षक (तासिका तत्वावर)

पात्रता :
१. एसएससी पास
२. जिम शिक्षक प्रमाणपत्र (K11)
३. अनुभव – २ वर्ष

वयोमर्यादा : ३८ वर्ष पर्यत.

मानधन : १५,०००/ द.म.

मुलाखत दिनक : २० एप्रिल २०१८ सकाळी ०९:०० ते १०.०० वा.

पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखत अर्ज संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून व पूर्ण भरून मूळ कागदपत्रांसह व झेरॉक्स प्रतीसह मुलाखतीस उपस्तीत राहावे.

जाहिरात पहा.

अर्ज डाऊनलोड करा.

Translate »