Jalgaon Maharashtra Teacher Jobs

आदर्श इंग्लिश मेडीअम स्कूल, मुक्ताईनगर येथे विविध पदांच्या जागा

Aadarsh English Medium School, Muktainagar Recruitment 2018 For below posts.

सरदार वल्लभभाई पटेल विद्या विकास संस्था संचालित आदर्श इंग्लिश मेडीअम स्कूल, मुक्ताईनगर येथे खालील पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आहे.

एकूण पदसंख्या : १३

पदाचे नाव :

१. मोंटेसरी टीचर : ०२ जागा
२. प्राईमरी टीचर : ०२ जागा
३. प्राईमरी टीचर : ०१ जागा
४. सेंकडरी टीचर : ०२ जागा
५. लंब असिस्टंट : ०१ जागा
६. पिऊन : ०२ जागा
७. ड्राईवर : ०२ जागा
८. रेसिडनसिअल वाचमन : ०१ जागा

जाहिरात प्रकाशन दिनांक : ०९ मे २०१८.

अर्ज पाठविण्याची अंतिम दिनांक : जाहिरात प्रकाशीत झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता :

सरदार वल्लभभाई पटेल विद्या विकास संस्था संचालित आदर्श इंग्लिश मेडीअम स्कूल, मुक्ताईनगर
तालुका : मुक्ताईनगर, जिल्हा – जळगाव – ४२५३०६, फोन – ०२५८३/२३४१८१

Translate »