Teacher Jobs

मेजर हेमंत जकाते कनिष्ठ महाविद्यालय नागपूर येथे शिक्षण सेवक पदांच्या जागा

Major Hemant Jakate School Nagpur Recruitment 2017 For Teacher Service Posts

मेजर हेमंत जकाते कनिष्ठ महाविद्यालय नागपूर येथे शिक्षण सेवक पदांच्या जागा.

जाहिरात दिनांक : १९ ऑगस्ट २०१७.

एकूण पदसंख्या : १५

पदाचे नाव : शिक्षण सेवक

भौतिकशास्त्र : ०४ जागा
पात्रता : M.Sc.,B.Ed. (द्वितीय श्रेणी)

रसायनशास्त्र : ०२ जागा
पात्रता : M.Sc.,B.Ed. (द्वितीय श्रेणी)

गणित : ०४ जागा
पात्रता : M.Sc.,B.Ed. (द्वितीय श्रेणी)

इंग्रजी : ०२ जागा
पात्रता : M.A.,B.Ed. (द्वितीय श्रेणी)

इलेक्ट्रोनिक्स : ०१ जागा
पात्रता : BE/M.Sc. (द्वितीय श्रेणी)

कॉम्पुटर सायन्स : ०१ जागा
पात्रता : M.Sc.,MCM. (द्वितीय श्रेणी)

कॉमर्स : ०१ जागा
पात्रता : M.Com.,B.Ed. (द्वितीय श्रेणी)

मुलाखत दिनांक : २० ऑगस्ट २०१७ सकाळी ०८ ते दुपारी ११ पर्यत

पत्ता : मेजर हेमंत जकाते कनिष्ठ महाविद्यालय, रामभाऊ म्हाळगी नगर चौक, रिंग रोड, नागपूर – ४४००३४.

जाहिरात पहा.

Translate »