Government Jobs MPSC

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लिपिक टंकलेखक पदांसाठी मुख्य परीक्षा २०१७

Maharashtra Public Service Commission Recruitment 2017 For Typist Post.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लिपिक टंकलेखक पदांसाठी मुख्य परीक्षा २०१७.

जाहिरात क्रमांक : ०५/२०१७

एकूण पदसंख्या : ४९५

पदाचे नाव : लिपिक टंकलेखक

मराठी – ४५६ जागा

इंग्रजी – ३९ जागा

शैक्षणिक पात्रता : १० वी उत्तीर्ण, मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. तसेच लिपिक टंकलेखक पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण

वयोमर्यादा : १८ ते ३८ वर्ष ( दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजी )

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक –  १० ऑगस्ट २०१७

परीक्षा दिनांक : ०३ सप्टेंबर २०१७.

परीक्षा केंद्र : औरंगाबाद , मुंबई , नागपूर , पुणे

जाहिरात पहा.

Translate »