Maharashtra Nagpur

नागपूर मेट्रो (NMRCN) भरती – विविध पदांच्या २०६ जागा

Nagpur Metro (NMRCN) Recruitmrnt 2017 For 206 Supervisory Post And Non-Supervisory Post.

नागपूर मेट्रो भरती – विविध पदांच्या २०६ जागा

एकूण पदसंख्या : २०६

पदाचे नाव :

A. Supervisory Post
1. Station controller/ Train oprator/ Train controller – S1 : ६२ जागा
2. Section Engineer (Electrical) S2 : ०५ जागा
3. Section Engineer (Electronics) S2 : ०४ जागा
4. Section Engineer (Mech.) S2 : ०१ जागा
5. Junior Engineer (Electrical) S1 : १८ जागा
6. Junior Engineer (Electronics) S1 : १६ जागा
7. Junior Engineer (Mech.) S1 : ०४ जागा
8. Junior Engineer (Civil) S1 : ०५ जागा

B. Non-Supervisory Post
1. Technician (Electrical) – NS3 : ३४ जागा
2. Technician (Civil) – NS3 : ३२ जागा
3. Technician (Electronics) – NS3 : २५ जागा

वयोमर्यादा : १८ ते २८ वर्ष (दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी)

ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक : ०९ नोव्हेंबर २०१७

जाहिरात पहा – Supervisory PostNon-Supervisory Post.

Translate »