Jalgaon Maharashtra Teacher Jobs

स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर रावेर येथे शिक्षक पदाच्या जागा

Swami Vivekanad Vidyamandir Raver Recruitment 2018 For Teacher Post.

स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर रावेर शिक्षक पदाच्या जागा.

श्री रामदेवजी बाबा ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ, रावेर, जिल्हा जळगाव संचालित स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर व स्वामी इंग्लिश मेडीयम स्कूल या शाळांवर आकर्षक मानधन तत्वावर खालील पदे भरावयाची आहे.

कामाचे स्वरूप : तात्पुरते

एकूण पदसंख्या : २०

पदाचे नाव :

१. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक : ११ जागा

शैक्षणिक पात्रता : H.SC D.Ed

२. माध्यमिक शिक्षक : ४ जागा

शैक्षणिक पात्रता : MA(Eng) BEd – ०१ जागा, BSC BEd – ०२ जागा , ATD/ AM – ०१ जागा

३. इंग्लिश मेडीयम टीचर : २ जागा

शैक्षणिक पात्रता : BSC (MATH), DEd/BEd

४. पूर्व प्राथमिक विभाग : ०३ जागा

शैक्षणिक पात्रता : BA/ B.Com, १२ वी मोटेसरी

मुलाखत व लेखी चाचणी दिनांक : १५ एप्रिल २०१८ (वेळ १० ते २)

ठिकाण : स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, पंचमुखी हनुमान नगर, जुना सावदा रोड, रावेर, तालुका – रावेर, जिल्हा – जळगाव

Translate »